Opći uvjeti poslovanja

1.Ponuda

Turistička agencija "Marina tours d.o.o." sa sjedištem u Puntu, Ivana Gorana Kovačića 83(u daljnjem tekstu agencija), osigurava gostu uslugu smještaja, posredovanjem i izvršavanjem rezervacija u ime vlasnika i za njegov račun, prema objavljenim informacijama dostupnim na stranicama www.marina-tours.hr

2. Rezervacije i plaćanje

Upiti i rezervacije smještaja primaju se elektroničkim putem, pismeno ili osobno u poslovnici agencije. Prilikom potvrde rezervacije gost potvrđuje da je u cijelosti upoznat s ovim Općim uvjetima.

Shodno tome,  sve što je navedeno u ovim Općim uvjetima postaje pravna obveza kako za gosta, tako i za  samu agenciju.

Prilikom rezervacije gost je obvezan dati podatke koje od njega zahtjeva proces rezervacije.

Za potvrdu rezervacije potrebno je uplatiti akontaciju u iznosu 30% od ukupne cijene smještaja na žiro račun turističke agencije.

Ostatak cijene gost plaća po dolasku i to isključivo u gotovini.

3. Cijena usluge

Cijena smještaja uključuje osnovnu uslugu kako je opisano uz smještajnu jedinicu iz rezervacije.
Smještajni kapaciteti se iznajmljuju namješteni i primjereno opremljeni, u skladu s kategoriziranim standardom, a cijena najma uključuje posteljinu, ručnike, vodu, struju, plin i završno čišćenje.

Posebne usluge nisu uključene u cijenu smještaja (npr. kućni ljubimci) pa ih stoga gost posebno plaća. Ove se usluge trebaju zatražiti prilikom rezervacije.
Za klimu također u većini slučajeva postoji posebna naknada, što je naznačeno u samoj ponudi.

Ukoliko u rezerviranu smještajnu jedinicu dode više osoba nego je navedeno u ponudi ili na voucheru, pružatelj usluga može uskratiti smještaj nenajavljenim gostima ili ima pravo tražiti nadoplatu  za nenajavljene goste. Prihvatom ponude gost potvrđuje da je upoznat sa opisom i kapacitetom smještajne jedinice.

Iznajmljivač nije dužan produžiti trajanje usluga preko perioda navedenog na voucher-uputnici, ali uz adekvatnu nadoplatu može produžiti uslugu smještaja, ako je u mogućnosti.
Iznajmljivač nije dužan pružiti usluge koje nisu navedene u voucheru.

Agencija zadržava pravo promjene objavljenih cijena (u slučaju promjene cijena smještaja od strane pružatelja usluga ili promjene tečaja).

Ukoliko se promjena dogodi prije uplate akontacije i/ili potvrde rezervacije od strane gosta, agencija obavještava gosta o promjeni cijene.
Gostima koji su uplatili akontaciju za određenu rezervaciju, agencija jamči cijenu smještaja navedenu u kalkulaciji temeljem koje su uplatili iznos akontacije.

Za boravak kraći od četiri dana cijena se uvećava za 30%.

Gosti plaćaju troškove prijave u iznosu od 5 Eur po osobi, jednokratno

U nekim smještajnim objektima naplaćuje se dodatno i boravišna pristojba. Boravišna pristojba propisana je zakonom i iznosi od 0,93 do 1,33 Eur po osobi na dan za odrasle osobe, ovisno o sezoni i kategoriji turističkog mjesta. Osobe starosti od 12. do 18. godina imaju popust od 50 % na taj iznos, dok djeca do 12. godina ne plaćaju boravišnu pristojbu. Kao dob odnosno starost uzima se u obzir dob / godine u periodu korištenja usluga smještaja.

Agencija se obvezuje kod slanja ponude posebno naznačiti i cijene usluga boravišne i ekološke pristojbe prijave te ostalih usluga i osiguranja ukoliko ih navedeni objekt naplaćuje.

4.Kategorizacija i opis usluga

Ponuđene smještajne jedinice opisane su prema službenoj kategorizaciji nadležne institucije.

Standardi smještaja, prehrane i drugih usluga u pojedinim mjestima su različiti i nisu usporedivi. Iznajmljivači zadržavaju pravo izmjene eksterijera/ interijera, namještaja, dodataka, uređaja ili drugih reklamiranih aktivnosti bez prvotne najave.

Sve numeričke vrijednosti ( površine, udaljenosti,...) navedene su uz toleranciju od +/- 20% .

Svaki gost mora biti primljen u urednu smještajnu jedinicu. Za goste koji ostaju duže od jednog tjedna bit će dostupne dodatne plahte i ručnici.

Gosti u smještajnu jedinicu dolaze poslije 14.00 sati, a na dan odlaska moraju napustiti smještajnu jedinicu do 10.00 sati. Predaja ključa smještajne jedinice se obavlja u samom objektu od strane vlasnika ili u agencije prilikom registracije gosta.

5.Pravo agencije na promjene i otkaz

Agencija ima pravo promijeniti ili otkazati rezervirani smještaj ako prije ili za vrijeme odmora nastupa izvanredne okolnosti koje se ne mogu izbjeći ili otkloniti( u slučaju bolesti ili smrti pružatelja usluge ili njegove najuže obitelji; te izvanrednih okolnosti-  prirodni događaji : potresi, poplave, požari, suše, ratovi, štrajk, terorističke akcije i ograničenja izdana od strane države : mobilizacija, zabrana izlaska iz zemlje).

Agencija tada uz pomoć vlasnika gostu nudi zamjenski sještaj, ali sve isključivo uz odobrenje i suglasnost gosta. Ponuđeni smještaj treba biti iste ili više kategorije, po cijeni smještaja po kojoj je gost potvrdio rezervaciju.

6. Pravo gosta na promjene i otkaz

Ukoliko gost želi promijeniti ili otkazati rezervaciju učinjenu prema njegovu zahtjevu, treba to učiniti pismenim putem.

U slučaju fiksno potvrđene rezervacije privatnog smještaja, datum primitka pismenog otkaza predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova.

  • za otkaz rezervacije 60 dana prije početka korištenja usluge naplaćuje se puni iznos predujma i ne postoji opcija povrata novca
  • iznimno, u slučaju službene zabrane putovanja uvjetovane pandemijom COVID-19 gost ima pravo na povrat  akontacije

7. Obveze agencije i vlasnika

Dužnost agencije je briga o provedbi usluga, kao i o izboru pružatelja usluga, te briga o pravima i interesima gosta sukladno dobrim običajima u turizmu. Agencija će sve navedene obaveze izvršiti u potpunosti i na opisan način, u dobroj vjeri savjesnog privrednika u skladu s pravilima struke, osim u izvanrednim okolnostima.

8. Obveze gosta

Gost je obvezan:

-          posjedovati ispravne putne isprave
-          poštivati carinske i devizne propise Republike Hrvatske
-          dužan provjeriti je li mu za ulazak u državu u kojoj je odredište ili susjedne zemlje potrebna viza
-          vlasniku nadoknaditi u cijelosti svaku načinjenu štetu u smještajnoj jedinici
-          pridržavati se kućnog reda u smještajnim objektima, te surađivati s pružateljima usluga u dobroj namjeri, u slučaju grubog kršenja odredbi kućnog reda i prijevremenog napuštanja objekta, na zahtjev davaoca, usluga ne oslobađa gosta podmirenja troškova smještaja za cjelokupni rezervirani period, a ukoliko se davaoc usluga složi da gost nije obvezan podmiriti cjelokupni rezervirani period, a radi se o realiziranom boravku do 3 noćenja (1,2 ili 3 noćenja) cijena realiziranih noćenja uvećava se za 30 % (dodatak za kraći boravak).

Gost će snositi odgovornost i troškove nastale zbog nepoštivanja obveza.

Kućni ljubimci su u određenim smještajnim kapacitetima dobrodošli uz prethodnu najavu. Dovođenje ljubimaca na odmor podrazumijeva da je on cijelo vrijeme pod nadzorom gosta, te da ga se ne ostavlja na duži period u sobi bez nadzora.

9.  Politika privatnosti

Agencija se obvezuje da osobne podatke dobivene od gosta prilikom rezervacije neće davati na uvid drugim osobama ili tvrtkama, već će ih eventualno koristiti samo u interne marketinške svrhe. Gost je suglasan da agencija koristi njegove kontakt podatke (prije svega e.mail adresu) za slanje posebnih ponuda .

10. Rješavanje prigovora

Gost ima pravo tražiti određenu  naknadu za neizvršene usluge koje je platio. Zahtjev za naknadu mora biti podnesen u pisanom obliku(gosti ga mogu podnjeti osobno u agenciji ili pisanim putem na info@marina-tours.hr)

U slučaju da postoji prigovor na smještaj, potrebno je na isti skrenuti pažnju što prije za vrijeme boravka, kako bi  bilo vremena za ispravak. Propust da to učinite poništava sve naknadne reklamacije.

Gost je obavezen surađivati s predstavnikom agencije i vlasnikom u dobroj mjeri da bi se uzroci nezadovoljstva uklonili. Ako je prigovor opravdan te pružena usluga vlasnika nije zadovoljavajuća, agencija će napraviti sve da gost dobije prihvatljivo rješenje koje odgovara usluzi uplaćenoj vlasniku. Agencija ili vlasnik ne smiju gostu kao zamjenski smještaj ponuditi uslugu manje vrijednosti.

Ako gost samoinicjativno napusti smještajnu jedinicu i pronađe drugi smještaj, te tako agenciji ne pruži priliku da riješi problem, onda gost nema pravo tražiti povrat novca niti tražiti nadoknadu štete.

Uvažit će se samo prigovori riješavani za vrijeme boravka kojima se uzrok nije mogao otkloniti, a najviša nadoknada po prigovoru može doseći maksimalno iznos uplaćene akontacije, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge, kao ni cjelokupni iznos.

Ako gost na samome mjestu ne prihvati ponuđeno alternativno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, agencija neće uvažiti naknadni prigovor gosta niti će na njega odgovoriti. Ovime se isključuje pravo gosta na nadoknadu idealne štete, a naknadne reklamacije na iskorištenu uslugu se ne primaju. Nije li gost na mjestu događaja reklamirao neadekvatne usluge, odnosno nije ponio pisani prigovor, naknadni prigovori se neće uvažavati.
Agencija i vlasnik se ne mogu  smatrati odgovornima  za eventualne klimatske uvjete, ulične radove, buku koja dolazi izvan granica posjeda, čistoću i temperature mora u destinacijama, te sve ostale slične situacije i događaje koje mogu uzrokovati nezadovoljstvo gosta, a ne tiču se direktno kvaliteta rezervirane smještajne jedinice.

11. Nadležnost suda

Svi prigovori nastojati će se riješiti sporazumno. Za slučaj da se prigovori i nesporazumi ne mogu rješiti sporazumno utvrđuje se nadležnost Trgovačkog suda u Rijeci.

Copyright © 2024 Marina Tours d.o.o.